Pembangunan Perpustakan

Sistem Perpustakaan

Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor ditubuhkan pada tahun 2000 dan mula melaksanakan sistem automasi pada tahun 2008 dengan pembelian sistem PUSTAKA.

Oleh itu Perpustakaan MARSAH sedang berusaha untuk melaksanakan  Perlaksanaan Migrasi Perisian Pengurusan Perpustakaan Bersepadu  (ILS) KOHA yang mana KOHA adalah sebuah perisian perpustakaan bersepadu yang bersifat terbuka yang dibangunkan dengan kerjasama komuniti perpustakaan dan pengguna. Perlaksanaan ini bertujuan untuk menyediakan Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor untuk dinaiktaraf kepada sebuah pusat pengurusan maklumat yang menyediakan sumber dan perkhidmatan bersepadu yang berfungsi sebagai repository yang mengumpul,mengurus dan berkongsi bahan-bahan pembelajaran,pengajaran dan penyelidikkan secara atas talian bagi menyokong aktiviti pembelajaran,pengajaran dan penyelidikkan di MARSAH.

Kerjasama antara Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor Marsah dengan Perpustakaan Sultan Ismail

Perpustakaan MARSAH juga berhasrat untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Perpustakaan Sultan Ismail Johor Bahru bertujuan berkongsi sumber,koleksi dan kepakaran selain kerjasama dalam melaksanakan pelbagai aktiviti dan program dari semasa ke semasa sebagaimana berikut :

  • Perkongsian maklumat dan bahan rujukan
  • Kerjasama latihan dan pembangunan modal insan.
  • Gunasama fasiliti dan ruang
  • Kerjasama pembangunan keahlian dan aktiviti-aktiviti pemasaran
  • Sokongan rujukan dan kepakaran
  • Lain-lain kerjasama yang difikirkan perlu dari semasa ke semasa

Pusat Waqf

Perpustakaan Kolej Pengajian Islam Johor sehingga kini telah menerima sumbangan lebih kurang 2000-2500 tajuk bahan bacaan pelbagai jenis seperti al-Quran, buku, majalah dan lain-lain dari pelbagai pihak; orang perseorangan,syarikat mahupun institusi dan organisasi.

Melihat dari perkembangan terkini pihak perpustakaan ingin menggalakkan sikap ini dengan menyediakan platform yang lebih tersusun dan meluaskan kaedah pemberian sumbangan ini dalam bentuk waqf dan derma sebagaimana berikut :

  • Berperanan sebagai penggerak kepada amalan sedekah jariah dan pengimarahan ilmu melalui waqf dan derma bagi membangun fasiliti yang selesa dan kondusif serta memperkaya bahan bacaan ilmiah
  • Menyediakan platform kepada semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan aktiviti kebajikan dan beramal jariah
  • Bertindak sebagai pemudahcara dalam hal-hal amalan kebajikan dan dakwah

Kemudahan / Fasiliti

1

Rujukan Dan Khidmat Nasihat Pembaca

Perpustakaan menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat pembacaan kepada semua pengguna perpustakaan. Khidmat ini dapat membantu pengguna di dalam carian untuk bahan rujukan yang ada di perpustakaan. Pengguna juga boleh rujuk dengan Pustakawan atau Pembantu Pustakawan bagi khidmat ini.

2

Fotokopi

Perpustakaan MARSAH menyedikan ruang dan khidmat fotokopi kepada semua pengguna perpustakaan. Pengguna boleh menggunapakai khidmat ini di dalam tempoh waktu operasi perpustakaan. Khidmat ini bertujuan untuk memudahkan kan pengguna dalam kerja-kerja dokumentasi dan sebagainya.

3

Koleksi Kertas Kerja

Pengguna dibenarkan untuk merujuk koleksi-koleksi kertas kerja yang ada di dalam Perpustakaan MARSAH sebagai sumber rujukan.  Koleksi kertas kerja ini hanya dibenarkan penggunaanya di dalam Perpustakaan sahaja dan tidak boleh dibawa keluar oleh pengguna.

4

Sudut Maklumat

Perpustakaan MARSAH menyediakan sudut maklumat kepada pengguna seperti berita-berita terkini dan bulletin.

5

Koleksi Akhbar

Pengguna boleh juga merujuk koleksi akhbar-akhbar lama yang berada di perpustakaan sekiranya perlu.

6

Khidmat Printing

Perpustakaan menyediakan khidmat printing kepada pengguna agar boleh memudahkan urusan dokumentasi dan lain-lain. Perkhidmatan ini boleh digunakan dalam tempoh operasi perpustakaan MARSAH.

Keahlian

Ahli perpustakaan MARSAH

• Semua pelajar berdaftar adalah automatik menjadi ahli
• Semua kakitangan akademik MARSAH
• Semua kakitangan pentadbiran MARSAH

Ahli professional

• Kakitangan Jabatan Agama Johor,MAIJ dan guru-guru sekolah Menengah Arab/agama Negeri Johor
• Kakitangan kerajaan dan badan berkanun,pensyarah-pensyarah IPTA/IPTS dan kakitangan sektor swasta

Bukan Ahli

• Pelajar-pelajar yang mendapat surat akuan pelajar daripada pengetua sekolah-sekolah/institusi pengajian tinggi awam/institusi pengajian tinggi swasta masing-masing boleh membuat rujukan di perpustakaan.